Importør:

I sin begrunnelse sier juryen blant annet: «Fotografen har dratt hjem til de statistikken handler om, og han våger å gå inn i det sårbare. Ulikhetene i det norske samfunnet ser oss i øynene på en ekstremt verdig måte.» 

L1008706-Edit_LEICA M10-D_ISO 1600_1-60 sec at f - 5,6.jpg

Brian Cliff Olguin (Foto: Toralf Sandåker)

Fattigdommen i Norge øker. Mellom 2011 og 2016 økte andelen innbyggere som lever med vedvarende lavinntekt fra 7,7 prosent til 9,4 prosent. Mange som lever med lavinntekt står utenfor det ordinære boligmarkedet. Noen av de dårligst stilte faller også utenfor det private leiemarkedet, og kan derfor kunne søke om kommunal leilighet. I Oslo kommune har bydel Sagene-Torshov det høyeste antallet kommunale boliger, og området Søndre Åsen huser en stor konsentrasjon beboere som leier av kommunen.

(Fra omtalen av vinnerbildet)

– Det ble mye «henging» i starten. Vi måtte vise en interesse samtidig som vi ikke måtte bli for pågående, sier Brian Cliff Olguin til avisen Vårt Oslo i et intervju i forbindelse med boklanseringen i fjor høst.

– Samtidig måtte vi også jobbe hardt for å skape en tillit mellom oss og beboerne. De måtte kunne stole på oss for at vi i det hele tatt skulle klare å komme oss inn i hverdagen deres.

Årets bilde er Pressefotografenes klubbs prestisjetunge, årlige premiering av det ypperste innen norsk foto- og videojournalistikk. Prisen er blitt delt ut siden 1965, og listen over prisvinnere er en kavalkade over Norges fremste fotojournalister de siste femti årene. Årets konkurranse ble sponset av Norsk Journalistlag og Olympus. Mer om Årets Bilde kan du finne på hjemmesiden: åretsbilde.no.