Importør:

– Dette er ikke noe de gjerne snakker om, sier Andrea Gjestvang. 

– Mange kvinner på Færøyene flytter ut. Til København eller Norge, og skaffer seg en god utdannelse. De ser ikke for seg et liv på Færøyene, der kjønnsrollene er som hos oss for 20-30-år siden, og det er menn som har de fleste jobbene.

_DSC0793-ISO_51200.jpg

Om Andrea Gjestvang på Nordic Light 2018.

Andrea har reist mange ganger til Færøyene for å komme folk inn på livet og dokumentere det som er i ferd med å bli et mannssamfunn når kvinner flytter ut.

– Det er lite fokus på mannen, sier hun. – Oftest er det kvinnenes perspektiv som får oppmerksomhet. Jeg ville se hva som skjer med menn når det blir et stort underskudd av kvinner. Men det er ikke så lett å få dem til å snakke om.

Andrea er blitt en høyt anerkjent og respektert dokumentarfotograf, ikke minst for sitt prosjekt «En dag i historien» med portretter av unge overlevende fra Utøya 22. juli 2011. Det prosjektet brakte henne blant annet hovedprisen Iris d’Or/Sony World Photographer of the year 2013.

Under Nordic Light-festivalen viser hun et utvalg av bildene hun jobber med fra Færøyene. Det er historiene bak hun er nysgjerrig på. Når lokale folk og til og med amerikanere begynner å arrangere turer for kvinner til Færøyene med mål å skaffe flere gifteklare kandidater, er det ikke bare behagelige diskusjoner som tas. Hun håper det blir bok, men før det vil bildene stilles ut både i Norge og Tyskland.

Andrea er representert av Panos Pictures.

Les mer om Andrea Gjestvangs fotografi på hennes hjemmeside.