Camera & Imaging Products Association (CIPA), den hovedsaklig Japan-baserte organisasjonen som ivaretar standarder og felles interesser for fotobransjen, har publisert sine nøkkeltall for mars 2021. Det er hyggelig lesning, men etterlater også en del ubesvarte spørsmål.

Skjermbilde 2021-05-01 kl. 19.06.50.png

Katastrofeåret 2020

Nøkternt sett virker det som om kameraleveransene i mars 2021 er tilbake til normalen (orange kurve). Systemkameraer totalt utgjør nesten dobbelt som mange enheter som kompaktkameraer, både i mars måned alene og i perioden januar-mars. I verdi utgjør systemkameraer med utskiftbar optikk rundt seks ganger verdien av kompaktkameraer. Men selv kompaktkameraer øker fra i fjor, noe som neppe var en selvfølge, i og med at mange spådde kompaktkameraenes fortsatte fall i konkurranse med mobilkameraer.

2020 (sort kurve ovenfor) som helhet var så lite normalt som tenkes kan, og den viktigste årsaken vet vi. Pandemien førte til både økonomisk fall, leveranseproblemer og kraftig eduksjon i etterspørselen da verden stengte ned i februar-mars. Ikke før i oktober-november ser det ut som om kameraindustrien for alvor begynte å hente seg inn, men det var likevel ikke slik at de siste par månedene i 2020 tok igjen det tapte. Omsetningssvikten, både i enheter og i verdi, i 2. og 3. kvartal i 2020 er et hull som neppe fylles opp, slik det ser ut nå. 

geargodz - Stock.adobe.com -AdobeStock_410568674.jpgMed våren kommer kanskje optimismen tilbake til japansk fotoindustri (foto: geargodz - Stock.adobe.com)

Likevel, i årets første to måneder har leveransene nesten vært på nivå med året før. Ser vi på de underliggende tallene, henger dette delvis sammen med at det ble soolgt en del fra lager – det ble med andre ord levert betydelig flere kameraenheter enn det blr produsert. Men det er først og fremst speilløse kameraer som står for den forskjellen, og den peker fremover:

Speilløs fremmarsj

Forrige «normalår», altså 2019, fikk preg av en ganske klar nedgang i kamerasalget fra året før. Toralt ble det levert fra CIPA-medlemmene (som utgjør så å si all kameraproduksjon i verden) ca. 21 % færre kameraer enn i 2018, 22 % færre kompaktkameraer, 32 % færre speilreflekskameraer og ca. 4,5% færre speilløse kameraer. Verdien av speilløse kameraer utgjorde godt over halvparten, men totalt ble det likevel levert ca. 12 % flere speilreflekskameraer enn speilløse.

Men i løpet av det turbulente året 2020 fikk vi det store skiftet, både i antall kameraer og i verdi: Ved utgangen av 2020 hadde kameraindustrien levert ca. 55 % speilløse kameraer, og 45  % speilrefekskameraer om vi ser bort fra kompaktkameraene (som fremdeles utgjorde ca. 40 % av totalt antall kameraer). Men det var i antall enheter. I verdi utgjorde de speilløse kameraene mer enn 2,5x verdien av speilreflekskameraene. Gjennomsnittsverdien av speilløse kameraer var dermd mer enn dobbelt så høy som gjennomsnittsverdien av speilreflekskameraer, og mer enn 4x så høy som gjennomsnittsverdien av kompaktkameraer. med andre ord: de speilløse kameraene øker realtivt markant i salg, selv om de også er markant dyrere enn speilreflekskameraer.

Tendenser i 2021

Med bare tre måneders statistikk hittil i 2021, skal vi være forsiktige med å trekke konklusjoner, men vi kan se noen tendenser. Leveransene øker, ikke overraskende, merkbart i forhold til fjoråret. Men, mens kompaktkamerasalget er nesten halvert i forhold til samme periode i 2019, er systemkamerasalget (speilløse og speilreflekskameraer til sammen) de tre første månedene av 2021 80 % av «normalåret» 2019 i samme periode. Verdien er likevel et par prosent høyere, m.a.o. øker gjennomsnittsprisen fra fabrikk.

Mer interessant er kanskje at det faktisk er levert flere speilløse kameraer de tre første månedene av 2021 enn samme periode i 2019, men ikke mer enn snaut 4 %. Samtidig øker verdien på speilreflekskameraer med hele 34 %. At vi har fått det store skiftet, ser vi når antall speilreflekskameraer er gått ned nesten 37 %, og verdien av disse kameraene ned med mer enn 40 %.

ink drop - stock.adobe.com-AdobeStock_425930362.jpgCorona-pandemien ga hele fotobransjen en skikkelig knekk i 2020, men de første tallene for 2021 viser tegn på at normalen kan være tilbake (foto: ink drop - stock.adobe.com)

Oppsummert betyr dette at i årets tre første måneder har kameraprodusentene levert 25 % flere speilløse kameraer til markedet enn speilreflekskameraer. Verdien av de leverte speilløse kameraene er dessuten mer enn tre ganger høyere enn den samlede verdien av speilreflekskameraer. Vi våger å hevde at det bare kan bety at det nesten ikke selges kostbare speilreflekskameraer mer, og at de som fremdeles selges er de billige modellene. Mens når det gjelder speilløse kameraer, er det nye og dels kostbare modeller som selges. Ser vi på de underliggende tallene, finner vi også ut at det nesten selges like mange fullformatkameraer som kameraer med mindre format (APS-C og Micro Four Thirds).

Det kan fremdels skje mye i 2021, men mye tyder på atfotografer investerer i speilløse systemer, og at speilreflekskameraenes æra er over. 

(Se også tabellene øverst i artikkelen for flere detaljer).