Importør:

Slik jobber både vi og våre seriøse konkurrenter, i redaktørstyrte medier som jobber etter pressens regler. Det gjelder i Norge, og i land vi liker å sammenligne oss med. 

Selvsagt er vi ikke objektive når vi mener noe, men vi har ikke kommersielle eller skjulte bindinger til bestemte leverandører. Våre annonsører behandles likt og forretningsmessig, mens redaksjonelle vurderinger tas uavhengig av annonsørene. Vi har også et stort tilfang av sammenligningsmuligheter, siden vi omtaler og tester mengder av produkter fra alle leverandører. Det mener vi gir leserne grunn til å feste lit til våre saker, og at våre meninger er balanserte. 

‘Ambassadører’, ‘visionaries’ og ‘influensere’ er betalt for å promotere bestemte produkter.

Imidlertid ser vi stadig oftere at brukere uten pressens krav til balansert journalistikk, «tester» fotoutstyr, og anbefaler produkter – gjerne produkter de selv eier. De siste årene har også såkalte «ambassadører», «visionaries» eller «influensere» begynt å gjøre seg gjeldende. Men disse kommuniserer ut fra en helt annet ståsted.

Disse er betalt for å promotere bestemte merker og produkter, og vil aldri gi en nøytral sammenligning med konkurrerende produkter. De behøver ikke være uærlige (noen av disse er både kunnskapsrike og skikkelige folk), men de har en bestemt oppgave, og det er å snakke opp akkurat de produktene de får, eller får betalt for å omtale. 

Slik kan ikke pressen jobbe, og det vet leserne.