Tema for årets internasjonale fotokonkurranse i regi av EISA – Expert Imaging and Sound Association – er «Sports and Games», eller Sport og spill. Absolutt siste frist for å levere bidrag er 21. mai 2024

Det er syttende gang EISA arrangerer konkurransen. Hvert år deltar leserne i papir- og digitalmagasiner fra hele verden i konkurransen gjennom sine respektive lands fotomagasiner. 

I Norge er det Fotomag som arrangerer den nasjonale delen av EISA Maestro-konkurransen.  

«Sport og spill» 

Tema for konkurransen i 2020 blir altså «Sports and Games», eller Sport og spill. Hver deltaker sender inn en serie på minimum fem, maksimum 8 bilder. Les gjennom konkurransereglene på neste side nøye. Du kan sende inn ditt bidrag nå og fram til innsendingsfristen 21. mai 2024

Det er serien som helhet som premieres, og ikke enkeltbilder. Den norske vinneren publiseres i Fotomag nr. 4 - 2024 i juni, og blir med i den internasjonale finalen, som juryeres av redaktørene i EISAs fotomagasiner i slutten av juni. Vinnerne i finalen blir kunngjort sammen med EISA Awards den 15. august. 

Vinnerne av den internasjonale finalen vinner pengepremier på mellom € 750 og € 1500, og blir dessuten publisert i alle EISA fotomagasiner i september- eller oktoberutgaven 2024. 

I juli blir dessuten leserne invitert til å velge sin favoritt blant deltakerlandenes prisvinnere og kåre «Public’s Choice Award». Avstemningen skjer på Facebook. Vinneren her mottar € 1000 fra EISA.  

Her kan du sende inn dine bilder: 

Klikk her for å sende inn dine bilder på epost, 5-8 bilder med ca. 1500 piksler lengde.