Tema for årets internasjonale fotokonkurranse i regi av EISA – Expert Imaging and Sound Association – er «Sports and Games», eller Sport og spill. Absolutt siste frist for å levere bidrag er 21. mai 2024

Det er syttende gang EISA arrangerer konkurransen. Hvert år deltar leserne i papir- og digitalmagasiner fra hele verden i konkurransen gjennom sine respektive lands fotomagasiner. 

I Norge er det Fotomag som arrangerer den nasjonale delen av EISA Maestro-konkurransen.  

«Sport og spill» 

Tema for konkurransen i 2020 blir altså «Sports and Games», eller Sport og spill. Hver deltaker sender inn en serie på minimum fem, maksimum 8 bilder. Les gjennom konkurransereglene på neste side nøye. Du kan sende inn ditt bidrag nå og fram til innsendingsfristen tirsdag 21. mai 2024, altså i dag.

Det er serien som helhet som premieres, og ikke enkeltbilder. Den norske vinneren publiseres i Fotomag nr. 4 - 2024 i juni, og blir med i den internasjonale finalen, som juryeres av redaktørene i EISAs fotomagasiner i slutten av juni. Vinnerne i finalen blir kunngjort sammen med EISA Awards den 15. august. 

Vinnerne av den internasjonale finalen vinner pengepremier på mellom € 750 og € 1500, og blir dessuten publisert i alle EISA fotomagasiner i september- eller oktoberutgaven 2024. 

I juli blir dessuten leserne invitert til å velge sin favoritt blant deltakerlandenes prisvinnere og kåre «Public’s Choice Award». Avstemningen skjer på Facebook. Vinneren her mottar € 1000 fra EISA.