Fotomag nr. 8 - 2023. Nyttårsutgaven kommer i begynnelsen av januar.

 

På forsiden av Fotomags nyttårsutgave har vi valgt å bruke et AI-generert bilde for å få oppmerksomhet rundt en av vår tids største utfordringer: bilder laget via kunstig intelligens, eller AI.  

Det er helt bevisst at vi skriver «bilder», og ikke «fotografi». For AI-generert bilder kan aldri bli fotografier, uansett hvor imponert vi blir av at det ligner. Det er mange måter å lage et fotografi på, men vi holder oss til minstekravet om at et fotografi må dannes via lys og lagres permanent via et lysfølsomt materiale. 

Et fotografi kan forstås og tolkes ganske fritt, og kan ikke «lyve» i seg selv. Fotografen kan derimot lyve veldig lett, ved å utgi et fotografi for å være noe annet enn det som skjedde da fotografiet ble tatt. Det er med andre ord fotografen, og den som formidler fotografiet, som er ansvarlig for å klarlegge premissene for hvordan vi kan tolke et fotografi.  

Fotografiet kan selvsagt også være symbolsk og innby til fri tolkning, men da kan man ikke hevde at det beskriver en konkret hendelse. Da har det ingen dokumentarisk verdi. 

Det er ikke galt i seg selv å bruke et AI-generert bilde. Det er som en tegning eller et maleri, bortsett fra at det er maskinlaget, ikke skapt som fotografi. Det stiller krav til åpenhet om prosessen.  

Vi i Fotomag har til hensikt å merke AI-genererte bilder tydelig, slik at de ikke kan forveksles med fotografier.   

Godt nytt år til alle Fotomags lesere!