«I min serie «Ansikter» har jeg utforsket den viktigste, og kanskje den mest alvorlige, globale miljøkrisen. Jeg har valgt selvportretter som basis for mine bilder, og understreket det faktum at vi selv kan bidra til å gjøre noe med problemet. Bildene mine retter oppmerksomheten mot store skogbranner, global oppvarming, oljeforurensning, luftforurensning, svekket ozonlag og avfallsforurensning. »