I sosiale medier er det kommet innsigelser om at bildet er iscenesatt, og dermed bryter mot konkurransereglene. Det er en misforståelse, iscenesatte bilder er ikke i seg selv brudd på konkurransevilkårene. Men fotografen plikter å gjøre oppmerksom på omstendighetene når bildet leveres. Det har fotografen i dette tilfellet ikke gjort. Arrangøren opplyser i en pressemelding datert 10. november 2023:  

«Bildet valgt av juryen som totalvinner, samt vinneren av kategorien «People», er – i motsetning til fotografens utsagn – ikke et autentisk opptak, men ble laget i et studio som et iscenesatt motiv. Vi ble gjort oppmerksomme på dette av eksterne fotografer. 

Iscenesatte bilder er ikke et brudd på våre vilkår og betingelser. Fotografen ga imidlertid usann og villedende informasjon angående opprettelsen av fotografiet til oss og til jurypresidenten for CEWE Photo Award på scenen under prisutdelingen, og villedet dermed publikum. Dette strider mot verdiene som CEWE står for som selskap.  

Videre oppstår juridiske spørsmål angående bruksrettighetene til bildet. Fotografen har ikke tilfredsstillende besvart disse spørsmålene og unnlatt å sende inn passende dokumenter som bekrefter henne som eier av bruksrettighetene. 

Vi vil derfor suspendere tildelingsstatusen inntil rettstilstanden rundt bildet er helt avklart. I mellomtiden vil bildet ikke lenger vises av oss på vår nettside eller andre CEWE-medier.»