Men tilbake til våtplaten. I Fredrikstad har de to fotoamatørene Ole Moe Lund og Erik Heidenberg kastet seg inn i denne prosessen, der de framstiller emulsjonen selv. Eksponeringen og framkallingen bør skje før platen rekker å tørke. Hvis ikke risikerer man at emulsjonen krakelerer (sprekker).

Erik og Ole 975.jpg

Erik Heidenberg (t.v.) og Ole Moe Lund synes det er artig å arbeide med den gamle våtplateprosessen. (Foto: Arne Glomdal.)

Fotomag publiserer iblant tester og artikler fra tidligere utgaver til glede for nye og gamle lesere. Denne artikkelen ble først publisert i Fotomag magasin, nr. 5 - 2022.

Begge entusiastene er medlemmer i Fredrikstad Fotoklubb. Ole og Erik treffes ofte, og av og til lager de våtplater og fotograferer portretter. ISO-verdien er rundt 2, så eksponeringstiden kan bli svært lang. På 1850-tallet, da de fleste objektiver hadde største blenderåpning på ca 11, ble eksponeringen på flere minutter, selv i solskinn og med hvitpudret ansikt, som vi leste i en dansk fotobok. Ikke rart at de fleste portretter fra den tiden var alvorlige.

5x7 tommer 945.jpg

Kameraet  de bruker er et 5x7 tommer storformatkamera for plater. (Foto: Arne Glomdal)

I motsetning til fotografene på 1850-tallet har de glade amatører fra Fredrikstad tatt i bruk blitz! Undertegnede ble fotografert med en sterk blitz (6000 Ws) på 50 cm avstand!

Prosessen

Vi lar Ole og Erik fortelle om prosessen:

platen klargj 932.jpg

Platen klargjøres. (Foto: Arne Glomdal).

– Vi dekker en svartlakkert aluminiumsplate med kollodium. Kollodiumet inneholder også salter; ammoniumjodid, og kadmiumbromid. Deretter dyppes plata i sølvnitrat til saltene i kollodiumet er omdannet til sølvjodider, og sølvbromider. Tre minutter er vanligvis tilstrekkelig. Nå er plata lysfølsom. Platas størrelse er 5x7 tommer.

1. del av emulsjonen 943.jpgEmulsjonen påføres. (Foto: Arne Glomdal

– I mørkeromslys, tørkes platas bakside ren for sølvnitrat, og evt. søl fra kollodium. Nå kan plata legges i kassetten. Vi benytter et teknisk kamera. Vi eksponerer oftest med blitz, og av og til med sollys. Dette er en lyskrevende prosess, som responderer best på UV-lys, og blåtoner. (Denne emulsjonen er usensibilisert og er derfor kun ømfintlig for blåtoner. Red. bemerk.) En blits bør være minst 6000Ws, og stå tett på motivet. Om vinteren er det lite UV-lys i dagslyset, og belysningstiden kan derfor bli svært lang. Fersk kollodium kan kanskje gi en ISO verdi på 2. Over noen uker faller ISO verdien med flere blendere.

Ole lager emulsjonen 950.jpgOle lager emulsjonen. (Foto: Arne Glomdal)

– Så skal platen framkalles, forklarer Ole entusiastisk. Det bør skje før platen rekker å tørke. Virkestoffet i fremkalleren er jernsulfat. Fremkallingen foregår i ca 5 sekunder, og stoppes med vann. Når fremkallingen er stoppet, er plata ikke lenger lysfølsom, og synes å ha en blåaktig «tåke» over seg, men bildet kan skimtes. Fixeringen gjøres med vanlig fix for film/papir, eller med natriumtiosulfat løst i vann. I fixeringen forsvinner den blå «tåka», og bildet kommer klart fram.

Platen fikseres 970.jpg

Her fixeres platen. (Foto: Arne Glomdal).

– Plata skylles minst en halvtime i rennende vann. Til sist tørker vi plata, og lakker den med en lakk laget av harpiks fra sandaraksypress, lavendelolje, og etanol.

Negativ/positiv

«Den våte plate» er en negativ/positiv prosess. Skal man mangfoldiggjøre et bilde bør man bruke glass. Bruker man en svartlakkert aluminiumsplate, slik som i vårt tilfelle, vil man oppfatte bildet som direkte positivt. De speilende høylysene (sølvet) vil oppfattes som lyse/hvite, mens der hvor lite, eller intet, er eksponert, vil oppfattes om skygger mot det svartlakkerte aluminium. (Slik som Daguerreotypiet, hvor skyggene er det mørke kobber.)

Ole utdyper det hele ved å fortelle hvilke kjemikalier de bruker i prosessen. 

framkaller med oppskrift 937.jpg

På fremkallerflasken er oppskriften notert (Foto: Arne Glomdal)

  • Kollodium: Etanol, Eter, Kollodium, ammoniumjodid, og kadmiumbromid.
  • Sølvnitrat: Sølvnitratkrystaller og batterivann
  • Fremkaller: Jernsulfat, eddik, etanol, sukker, batterivann
  • Fix: Natriumtiosulfat og batterivann
  • Sandarac lakk: Sandarakharpiks, etanol, og lavendelolje.

I og med at noen av kjemikaliene er svært farlige, bruker guttene egnet verneutstyr med stor forsiktighet. Og, som om ved all analog foto, så tilstreber vi å holde temperaturen på alle ingredienser, og alt materiell, på 20°C, forteller Ole.

Arne Glomdal fotografert paa vaatplate 415.jpgPortrett av artikkelforfatteren. Kolodium på svartlakkert aluminiumsplate. (Foto: Erik Heidenstrøm og Ole Moe Lund.)

Arne-Glomdal-nett-BW.jpg

Arne Glomdal

Fotografmester med mer enn 50 år i bransjen med eget studio i Fredrikstad. Fotolærer på Glemmen videregående skole, og i ti år redaktør i Norsk Fotografisk Tidsskrift.
(Foto: Ron Moes).