Det er gratis inngang til utstillingsåpningen tirsdag 29. mars kl. 18. I den nye fotoutstillingen på Bymuseet kan du møte seks kvinner som har markert seg innenfor fotograffaget.

Hulda Szacinski drev et av byens mest velrennomerte portrettstudioer, først sammen med sin mann og senere som enke.

Caroline Colditz fotograferte byprospekter i en periode da dette området var dominert av menn.

Inger Munch ble inspirert av sin bror Edvard til å dokumentere livet langs Akerselva.

Ruth Raabe er som amatørfotograf en markant bydokumentarist.

Esther Langberg og Rigmor Dahl Delphin arbeidet begge i ukepressen, for henholdsvis URD og Alle Kvinner.

I utstillingen kan publikum se rundt 45 fotografier som viser disse fotografenes virksomhet.

Du finner mer informasjon på museets nettside.

Utstillingen kan også ses på Facebook.