«Dette er 24-timers prosesjonen I Misteri di Trapani på Sicilia, som avholdes under den stille uke før påske. Det er en svært intens og følelsesladet hendelse. I løpet av 24 timer bæres 18 tunge skulpturer som skal vise Kristi lidelseshistorie gjennom gamlebyen i Trapani. Bildene i denne serien er alle tatt når prosesjonen returnerte til kirken. For meg er serien ikke så mye om det kristne aspektet, i stedet ønsket jeg å vise en kombinasjon av kultur, folklore og mangfold. Ofte med dypfølte stemninger, men også med smil, og fremfor alt, med stolthet.»