Importør:

Våre verdier

Fotomags utgiver er ikke medlem av Norsk Presseforbund, og derfor ikke formelt tilsluttet PFU, pressens faglige utvalg. Fotomags redaktør Toralf Sandåker er medlem av Norsk Journalistlag og bundet av pressens etiske regler på samme måte som andre journalister og redaktører tilknyttet Norsk Presseforbund.

Har du kommentarer til hvordan Fotomag praktiserer prinsippene i pressens etiske regler, vennligst kontakte redaksjonen

Har du spørsmål om Fotomags forretningsdrift og markedsføring, vennligst kontakt vår utgiver, Exciter AS.

 

Kontakt

Fotomag eies og utgis av:

Exciter AS
Telefon: 4009 6005  (man.-fre. 09–16)
E-post redaksjonen
E-post markedsavdelingen