Riktig svar er 2. 

Bildet er et utsnitt hentet fra nederlandske Rijksmuseums fantastiske fotografering av Rembrandts «Nattevakten» i hyperoppløsning. Bildefilen måler hele 5,6 terabytes og er satt sammen av 8439 enkeltbilder.

Fotomag skrev om "Operation Night Watch" for to år siden i dag. Du kan lese mer om prosjektet og se hele det store bildet i detalj i denne Fotomag-artikkelen.