Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) er sammenslutningen av norske fotoklubber, med ca. 3.500 medlemmer over hele landet fordelt på rundt 100 lokale klubber

I henhold til NSFFs vedtekter skal organisasjonen:

  • virke for å fremme film- og fotografisk allsidighet og aktivitet
  • fremheve det beste av film og fotografi på klubbnivå til et nasjonalt plan, og vise det beste av norsk fotografi ut i verden
  • gjennomføre film- og fotorelaterte aktiviteter og gi film- og fotorelaterte medlemstilbud
  • ha tilbud for klubbenes tillitsvalgte for å forenkle og forbedre driften av egen klubb

Mange av Fotomags lesere er medlemmer i en NSFF-klubb, og vi ønsker å gjøre det mulig for enda flere. Derfor har Fotomag inngått en avtale med NSFF som gir hvert medlem rett til å kjøpe Fotomag-abonnement med rabatt. Du kan lese mer om denne ordningen her.

Fotomags redaksjon vil i tiden som kommer også jevnlig følge opp aktiviteter i NSFF-miljøet, og på invitasjon besøke klubber — når dette igjen blir mulig.