Leveranseproblemer

I en kunngjøring datert 23. desember opplyser Sony at de ikke lenger produserer to av sine modeller, og inntil videre slutter å ta imot bestillinger på ytterligere seks kameramodeller samt enkelte videoprodukter.

De modellene som ikke lenger produseres, er Sony A7 II og A6100. Modellene Sony ikke tar imot nye bestillinger på, er A6600-serien og A7C (bildet), vloggingkameraet ZV-E10 samt A6400. Heller ikke videokameraet PXW-Z190 eller mikrofonen ECM-B1M kan lenger bestilles etter 23. desember.

I informasjonsskrivet opplyser Sony at de vil vurdere å gjenoppta bestillinger hvis leveransesituasjonen skulle bli forbedret.